Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4521859
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Zamówienia publiczneOgłoszenie - z dn. 30.10.2019


Zespół Placówek Specjalnych przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Przetarg z dnia 24 maja 2017 roku: OGŁOSZONY - ZMIENIONY dnia 31.05.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. "Równy start dla najmłodszych",
termin składania ofert upływa 02.06.2017 r. o godz. 10.00 - nieaktualny
UWAGA: zmiana terminu składania ofert: termin składania ofert upływa 6 czerwca o godz. 10.00
BZP: strona internetowa przetargu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: strona internetowa przetargu zmiany ogłoszenia
Przetarg z dnia 7 marca 2017 roku: ZAKOŃCZONY
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu "Równy start dla najmłodszych" 2 postępowanie Termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2017 r. o godz. 10.00
BZP: strona internetowa przetarguZapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2017 roku: ZAKOŃCZONY
Zapytanie ofertowe na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. "Równy start dla najmłodszych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Przetarg z dnia 13 lutego 2017 roku: UNIEWAŻNIONY
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu "Równy start dla najmłodszych"
BZP: strona internetowa przetarguZapytanie ofertowe z dnia 06 lutego 2017 roku: ZAKOŃCZONE
zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora projektu w ramach projektu pt. "Równy start dla najmłodszych" w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przetarg z dnia 09 sierpnia 2013 roku:
Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych - ZAKOŃCZONY
Przetarg z dnia 25 września 2012 roku:
Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY
Przetarg z dnia 28 marca 2012 roku:
Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY
Przetarg z dnia 05 października 2011 roku:
Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY
Przetarg z dnia 13 lipca 2011 roku:
Remont dachu papowego wraz z remontem kominów oraz innymi robotami dekarskimi - ZAKOŃCZONY
Przetarg z dnia 05 marca 2011 roku: Dostawa artykułów żywnościowych - ZAKOŃCZONY
Przetarg z dnia 05 stycznia 2011 roku: Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie