Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Dobry Start

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4604774
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

P O D Z I E L      S I Ę      P O D A T K I E MStowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego powstało w 2001 roku jako wyraz woli rodziców i wychowawców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Założyciele Stowarzyszenia pragnęli poszerzyć ofertę edukacyjną i terapeutyczną skierowaną do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Za priorytet postawiono sobie integrację społeczną i szeroko prowadzoną terapię osób niepełnosprawnych.


TO TYLKO
1 %
TWOJEGO PODATKU
DLA DZIECI
TO SZANSA NA 100% ŻYCIA

Numer KRS:
0000010011

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie