Przedszkole

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2915147
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Projekt europejski
"Równy start dla najmłodszych"


 1. Tytuł projektu: "Równy start dla najmłodszych"
 2. Termin otrzymania wsparcia: od 1.09.2017r. do 31.08.2018r.
 3. Projekt skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych w wieku 2,5-9 r. ż. oraz do kadry Przedszkola Specjalnego.
 4. Wnioskodawca Projektu:
  Powiat Tczewski, 83-110 Tczew, ul.Piaskowa 2
  Jednostka bezpośrednio realizująca projekt:
  Przedszkole Specjalne Nr 3 w ZPS w Tczewie, ul.Grunwaldzka 1
 5. Data realizacji projektu.
  1.12.2016r. - 31.08.2018r.
 6. Opis wsparcia.
  W ramach projektu "Równy start dla najmłodszych" przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia 12 nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością. Dla wszystkich wychowanków przedszkola wprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia o charakterze terapeutycznym (w tym: terapia CyberOko , Biofeedback, hipoterapia, sensoplastyka, rehabilitacja metodą NDT-Bobath, terapia Watsu oraz zajęcia na basenie), których celem jest minimalizowanie deficytów rozwojowych oraz wsparcie rozwoju każdego dziecka, w celu zwiększenia szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej. Kadra przedszkolna (30 osób) przeszkolona będzie z zakresu komunikacji alternatywnej w systemie MAKATON, będącym podstawą w kontaktach z dziećmi, którym niepełnosprawność ogranicza możliwości powszechnej komunikacji werbalnej. Ze względu na stan zdrowotny podopiecznych przedszkola zaplanowane jest także szkolenie kadry z zakresu pomocy medycznej.
  Zorganizowane zostaną wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego mające na celu rozwój sfery poznawczej oraz stymulację polisensoryczną w naturalnym środowisku, co w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami , ze względu na ich ograniczenia rozwojowe, nie jest możliwe w ich codziennym życiu.
  W ramach realizowanego projektu Przedszkole zostanie doposażone w nowe specjalistyczne sprzęty i urządzenia (takie jak CyberOko, Biofeedback, zestaw Autilius, wanna do hydromasażu, tablica interaktywna i in.), a także w pomoce dydaktyczne, wspomagające prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz realizację procesu edukacyjno-wychowawczego.

Projekt przedszkole

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie