Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4717535
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Adres i dane szkoły:Zespół Placówek Specjalnych
ul. Grunwaldzka 1
83 – 110 TCZEW
tel: (58) 531 55 50
fax: (58) 531 55 50


e-mail: sekretariat@zpstczew.pl
wrinc@zpstczew.pl - dyrektor Wojciech Rinc

Skrzynka podawcza ESP: /ZPSTczew/SkrytkaESP

NIP: 593-25-97-393
REGON: 222141711

Konto Rady Rodziców:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Tczewie ul. Dąbrowskiego 8
39 1090 2620 0000 0001 1079 2872

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie