Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4522004
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

A R C H I W U M
Rok 2009ŻAGLE JAGIELLONÓW 2009


W dniu 7 listopada 2009 roku gościł w naszej szkole niecodzienny gość. W imieniu organizatorów Regat Jachtowych "Żagle Jagiellonów" odwiedził nas Pan Kapitan Mariusz Pycz-Pyczewski, który sprawił naszym dzieciakom miłą i słodką niespodziankę.
Sponsorzy Regat - EC WYBRZEŻE S.A., Inda Czekolada S.A. oraz "BEZALIN" S.A. przekazali Naszym podopiecznym słodkości oraz inne podarunki, które są wykorzystywane podczas zajęć i w trakcie realizacji projektów Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego.
W dniu pobytu Pan Mariusz Pycz-Pyczewski odwiedził Nasze Przedszkole, klasy Zespołów Edukacyjno - Terapeutycznych, Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, Warsztaty Terapii Zajęciowej wręczając podarunki w imieniu Sponsorów.
W trakcie pobytu w Naszym Ośrodku zwiedzilł naszą placówkę a także miał możliwość obejrzenia wystawy "Dary lasu 2009", która od wielu lat przygotowywana jest przez Pana Leszka Sykuta.
Wizyta Pana Kapitana była także okazją do planowania kolejnych działań. W ich ramach zorganizowane zostaną warsztaty żeglarskie podczas których - wykorzystując liny przekazane przez firmę "BEZALIN" S.A. - naszi wychowankowie będą uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich, a umiejętność, ich wiązania zostanie wykorzystana podczas planowanych rejsów po Zatoce Gdańskiej.
Wizyta przedstawiciela Regat "Zagle Jagiellonów stwarza nowe - dotąd nieznane - możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Ilość dostarczonych prezentów przez Organizatorów Regat pozwoliła dodatkowo obdarować uczestników Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Kiedy myślę ... Ojczyzan". Patronat nad konkursem objął Senator RP Andrzej Grzyb a relacja ukazała się na oficjalnej stronie Senatora.
Fotorelacja z tej imprezy znajduje się także poniżej.


Autor: Marek Czaja


WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
"Kiedy myślę ... Ojczyzna"


Cóż to jest poezja? Gdzie tkwi jej urok i czar? Wiele osób szuka odpowiedzi na to pytanie ... My także dołączyliśmy do tego grona. Jak wiemy pytania zmuszają do działania, więc zaczęło się ... Powstał pomysł zorganizowania Wojewódzkiego Konkursu Pecytatorskiego! Rozpoczęły się przygotowania, których fianał miał miejsce 29 października 2009 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tczewie.

Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie. Patronat nad konkursem objął Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Grzyb.

Sponsorami tak ważnego wydarzenia zostali Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Grzyb, Starosta Tczewski Pan Witold Sosnowski, Organizatorzy Regat Jachtów "Żagle Jagiellonów", czyli EC Wybrzeże S.A., Inda Czekolada S.A. oraz "BEZALIN" S.A., a projekt realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego.

Celem konkursu była edukacja kulturalna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez spotkanie z poezją polską. Hasło przewodnie konkursu brzmiał: "Kiedy myślę ... Ojczyzan". Wybrano taką tematykę utworów poetyckich ze względu na 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz zbliżające się Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uczestnikami Wojewódzkiego KOnkursu Recytatorskiego byli uczniowie placówek kształcenia specjalnego z województwa pomorskiego. B yło 23 uczestników.

Wyodrębniono 3 kategorie: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs miał charakter indywidualnej prezentacji. Uczestnik recytował jeden wybrany przez siebie wiersz. Dozwolony był także montaż poetycki. Recytator mógł użyć drobnych rekwizytów związanych tematycznie z prezentowanym utworem. Jury oceniało występ każdego uczestnika według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja wiersza, kultura sceniczna, językowa oraz wyraz artystyczny.

W Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim wzięły udział następujące placówki kształcenia specjalnego:
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Człuchowie
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gdyni
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kołozębiu
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kwidzynie
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tczewie
    -   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wejcherowie

Jury Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego przyznało w każdej kategorii pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagrody były wyjątkowe. Pozostali uczestnicy zostali także nagrodzeni. Otrzymali dyplomy i upominki. Niespodzianką dla uczestników konkursu był występ muzyczny uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Tczewa.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują gościom, sponsorom, jury, uczestnikom, nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do recytacji, wolontariuszom, uczniom,którzy przygotowali występ muzyczny oraz wszystkim osobom, które współpracowały przy organizacji uroczystaości!!!


Autor tekst: Joanna Rolbiecka                                                           Zdjęcia: Dagmara Grzeszkiewicz, Marek Czaja


V WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY 2009


strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie