Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4401282
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych
mgr Wojciech Rinc

wrinc@zpstczew.pl


Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Specjalnych z zakresem obowiązków obejmującym:

Przedszkole nr 3 i Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

mgr Marlena Modrzejewska-Trocha

Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna

mgr Arkadiusz Górski

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Grupy wychowawcze

mgr Marek Czaja
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie