Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Dobry Start

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4717526
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Nabór - „Wsparcie w rozwoju dzieci” - nowy projekt realizowany ze środków PFRON
Rozpoczynamy realizację nowego projektu, który jest kontynuacją działań rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 (całość projektu obejmuje 1.04.2024 - 31.03.2027).
W pierwszym roku projekt obejmie 36 dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach neurologopedii, terapii ręki, treningu podstawowych cech motorycznych, terapii EEG Biofeedback, usprawniania ruchowego, komunikacji alternatywnej AAC, usprawniania polisensoryczno-motorycznego oraz treningu zdolności poznawczych.

22 03 2024 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Gruzji - podsumowanie projektu
W dniu 25.10.2023r. oficjalnie podsumowano projekt „Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni”.
W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Ambasadora RP w Tbilisi Pan Mariusz Pietrzak oraz władze Imeretii, władze Municypalitetu Zestafoni, przedstawiciele władz centralnych.
W trakcie podsumowania projektu odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego ze środków Polskie Pomocy Rozwojowej busa do przewozu osób niepełnosprawnych. W trakcie podsumowującej projekt gali uczestniczący w projekcie terapeuci, nauczyciele przedszkoli, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz studenci otrzymali stosowne certyfikaty.
30 10 2023 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Gruzji - szkolenia dla studentów
W ramach projektu: "Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni" w dniach 22-24.10.2023r. w Centrum ORIONI odbyły się szkolenia dla studentów.
Troje terapeutów poprowadziło szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i studentów:
- Natalia Kuropatwińska: Systemowe wsparcia osób niepełnosprawnych (6 godz.);
- Marlena Modrzejewska-Trocha: Nowoczesne metody i sprzęt w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (7 godz.);
- Magdalena Okapiec-Kotras: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako jego szansa (7 godz.).
30 10 2023 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Gruzji - szkolenia dla rodziców
W ramach projektu: "Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni" w dniach 01.- 07.06. 2023r. i 21.-27.09.2023r. odbyły się dwie sesje szkoleniowo-terapeutyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zrealizowane w Zestafoni.
Przeprowadziłyśmy warsztaty tematyczne dla rodziców - „Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym”, „Globalna terapia domowa” i „Dieta terapeutyczna”, a także indywidualne spotkania z opiekunami podczas, których starałyśmy się wesprzeć wielokierunkowo pracę z dzieckiem niepełnosprawnym w domu. ...
30 09 2023 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
Drodzy Asystenci,

tutaj możecie pobrać kartę realizacji usług oraz ewidencję przebiegu pojazdu:
karta_realizacji_uslug.docx [25 KB]
ewidencja_przebiegu.doc [48 KB]
14 06 2023 by Rafał

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Nabór - „Wczesne Terapie” kontynuacja projektu realizowanego ze środków PFRON
Już niedługo rozpoczniemy realizację nowego projektu, który jest kontynuacją działań rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 (całość projektu obejmuje 1.05 2021 - 31.03.2024).
Projekt obejmie 36 dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach neurologopedii, terapii ręki, terapii mięśniowo-powięziowej, terapii EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej AAC oraz gimnastyki korekcyjnej....
14 03 2023 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Rozpoczynamy nabór do kolejnej edycji projektu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
Jeżeli nie korzystasz z SUO ani opieki wytchnieniowej a masz orzeczenie o niepełnosprawności i chciałbyś mieć asystenta osobistego- wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy, dołącz kopię orzeczenia o niepełnosprawności i wrzuć do skrzynki ASYSTENT, która stoi obok Recepcji w CAON do 17.02.2023r.
Liczba miejsc ograniczona; nie decyduje kolejność zgłoszeń....
08 02 2023 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Uwaga! Zapisy na II Konferencję "Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością"
W dniu dzisiejszym uruchamiamy zapisy na II Konferencję "Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością". W tym roku tematyka będzie dotyczyła wsparcia i terapii osób ze spektrum autyzmu. Jest skierowana do rodziców, opiekunów i osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Decyduje kolejność zgłoszeń. Konferencja oprócz wersji stacjonarnej będzie transmitowana na żywo. Nie będzie nagrywana. Zapraszamy do zapisów. Poniżej link: https://forms.gle/YVFTxi7gNyt9Jt257
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy zamykamy 5 października 2022 r.
19 09 2022 by Agnieszka czytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
II Konferencja "Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością"
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego wraz z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie zapraszają Rodziców, Opiekunów osób z niepełnosprawnością i specjalistów na II Konferencję „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością. OZON – Oswój, Zrozum- Odczaruj Niepełnosprawność”, która odbędzie się 21 października 2022 r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie w godz. 9.00 -15.00. Tematyka tegorocznej konferencji będzie dotyczyła terapii i wsparcia osób ze spektrum autyzmu (wybiórczość jedzeniowa, zaburzenia integracji sensorycznej, interwencje w przypadku trudnych zachowań). Zapisy ruszają 19.09.2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie zamieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia, profilu Facebook stowarzyszenia i szkoły.
18 09 2022 by Agnieszka czytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Projekt finansowany ze środków PFRON "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
W ramach modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków PFRON, osoby uciekające przed rosyjskim atakiem na Ukrainę miały zapewniony w naszej placówce pobyt, wyżywienie oraz niezbędne wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz materialne w okresie do 31.grudnia 2022. Ze wsparcia skorzystały w sumie 3 rodziny- matka z dwóją dzieci niepełnosprawnych; kobieta z dwiema córkami ( w tym jedną niepełnosprawną) i ze swoją matką, a także starsza niepełnosprawna pani, ze swoją córką i wnuczką. Podczas pobytu osoby dorosłe podjęły pracę zarobkową, dzieci rozpoczęły edukację w szkołach. 2 rodziny z końcem czerwca wróciły do swoich domów w Ukrainie, natomiast jedna rodzina usamodzielniła się i zamieszkała w Tczewie.
06 06 2022 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Uwaga… Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Dla kogo?
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych po 16 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.....
24 05 2022 by Rafałczytaj więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Drodzy Przyjaciele…
Kochani w piątek upływa termin przesyłania zgłoszeń do XVIII edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych. Mamy nadzieję, że mimo tak trudnego czasu uda nam się spotkać w Tczewie i na Kaszubach. Tegoroczną edycję planujemy zrealizować w terminie 3-7 października 2022r. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem prześlijcie proszę do 20 maja 2022r na adres kontakt.snrss@gmail.com wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy, który jest do pobrania tutaj >kwestionariusz.docx [64,8 KB]<. Na tym etapie chcemy wiedzieć ile grup jest zainteresowanych udziałem i czy uda nam się zebrać wystarczającą liczbę grup, by móc zrealizować Przegląd na założonym przez nas poziomie.
18 05 2022 by Rafałczytaj więcej ...

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie