Przedszkole

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4604879
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Projekt europejski
"Równy start dla najmłodszych"


 1. Tytuł projektu: "Równy start dla najmłodszych"
 2. Termin otrzymania wsparcia: od 1.09.2017r. do 31.08.2018r.
 3. Projekt skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych w wieku 2,5-9 r. ż. oraz do kadry Przedszkola Specjalnego.
 4. Wnioskodawca Projektu:
  Powiat Tczewski, 83-110 Tczew, ul.Piaskowa 2
  Jednostka bezpośrednio realizująca projekt:
  Przedszkole Specjalne Nr 3 w ZPS w Tczewie, ul.Grunwaldzka 1
 5. Data realizacji projektu.
  1.12.2016r. - 31.08.2018r.
 6. Opis wsparcia.
  W ramach projektu "Równy start dla najmłodszych" przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia 12 nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością. Dla wszystkich wychowanków przedszkola wprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia o charakterze terapeutycznym (w tym: terapia CyberOko , Biofeedback, hipoterapia, sensoplastyka, rehabilitacja metodą NDT-Bobath, terapia Watsu oraz zajęcia na basenie), których celem jest minimalizowanie deficytów rozwojowych oraz wsparcie rozwoju każdego dziecka, w celu zwiększenia szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej. Kadra przedszkolna (30 osób) przeszkolona będzie z zakresu komunikacji alternatywnej w systemie MAKATON, będącym podstawą w kontaktach z dziećmi, którym niepełnosprawność ogranicza możliwości powszechnej komunikacji werbalnej. Ze względu na stan zdrowotny podopiecznych przedszkola zaplanowane jest także szkolenie kadry z zakresu pomocy medycznej.
  Zorganizowane zostaną wyjazdy do gospodarstwa agroturystycznego mające na celu rozwój sfery poznawczej oraz stymulację polisensoryczną w naturalnym środowisku, co w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami , ze względu na ich ograniczenia rozwojowe, nie jest możliwe w ich codziennym życiu.
  W ramach realizowanego projektu Przedszkole zostanie doposażone w nowe specjalistyczne sprzęty i urządzenia (takie jak CyberOko, Biofeedback, zestaw Autilius, wanna do hydromasażu, tablica interaktywna i in.), a także w pomoce dydaktyczne, wspomagające prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz realizację procesu edukacyjno-wychowawczego.

Projekt przedszkole

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie