Przedszkole

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4401331
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

PRZEDSZKOLE SPECJALNE nr 3 W TCZEWIE


Przedszkole Specjalne Nr 3 w ZPS powstało w 2005 roku. Nieustannie rozwija się proponując swoim podopiecznym coraz to nowszą i szerszą ofertę. Zaczynaliśmy od funkcjonowania 2 grup, a obecnie mamy ich 10, w tym 5 dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie ze statutem ZPS Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, dla słabosłyszących i słabowidzących, z autyzmem oraz z zaburzeniami sprzężonymi.

W naszym Przedszkolu odbywają się zajęcia grupowe i indywidualne o charakterze rewalidacyjnym i terapeutycznym. Zajęcia te dobierane są do potrzeb, możliwości i zdolności każdego dziecka. Ich głównym celem jest poprawa rozwoju umysłowego, fizycznego oraz społecznego każdego naszego wychowanka.

Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja metodą NDT Bobath, zajęcia Watsu na basenie, masaż i hydromasaż, terapia logopedyczna i neurologopedyczna, terapia CyberOko, terapia ręki i behawioralna, stymulacja polisensoryczna i sensoplastyka, integracja sensoryczna, terapia Tomatis oraz Biofeedback, muzykoterapia i zajęcia z psychologiem. Nasi wychowankowie biorą też udział w grupowych zajęciach rehabilitacyjnych na basenie pod opieką instruktorów.

Przedszkole nasze posiada:

  • gabinet masażu i hydromasażu
  • gabinet fizjoterapii
  • gabinet neurologopedyczny
  • gabinet integracji sensorycznej
  • salę doświadczania świata
  • specjalistyczne sprzęty i wyposażenie umożliwiające dzieciom pomimo ich niepełnosprawności na pełny udział w działalności przedszkola
  • specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia komputerowe wspomagające proces rozwoju intelektualnego

Dużą wagę przykładamy także do uspołeczniania, dlatego nasze przedszkolaczki biorą również udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych w ramach naszego Zespołu oraz poza nim: bal karnawałowy, jasełka, inscenizacje i przedstawienia teatralne, mecze piłki nożnej drużyn przedszkolnych, mikołajki, festyn o uśmiech dziecka i in. Dzieci wyjeżdżają do kina, teatru, muzeum i CRWDW. Dużym wydarzeniem jest także udział Przedszkola w corocznym Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego.

Możliwe w naszym Przedszkolu jest też to , co niektórym -głównie rodzicom- wydawało się jeszcze do niedawna niemożliwe. W ramach projektu "Poprzez naturę do rozwoju" organizowaliśmy kilkudniowe turnusy rewalidacyjno-terapeutyczne do gospodarstwa agroturystycznego na Kaszubach. W doskonałych warunkach socjalno-bytowych pod fachową opieką kadry przedszkolnej dzieci miały okazję obcować z przyrodą, poznawać zwierzęta, bawić się bezpiecznie na świeżym powietrzu i bezpośrednio "doświadczać świata".

Przedszkole nasze w ramach ZPS od wielu lat utrzymuje kontakty z podobnymi placówkami wielu innych krajów Europy i świata (Gruzja, RPA, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Litwa, Ukraina, Hiszpania ), co przejawia się wymianą doświadczeń kadry pedagogicznej oraz wyjazdami zagranicznymi dzieci i młodzieży ZPS.

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, pedagogów, terapeutów, specjalistów i opiekunek, która korzystając z wieloletniego doświadczenia zawodowego troskliwie i skutecznie przygotowuje do dalszego etapu edukacyjnego i społecznego wszystkie dzieci, które potrzebują i oczekują specjalistycznej pomocy.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie