Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2522183
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2020r.
Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2020r.
Zakończenie pierwszego semestru nauki31.12.2020r.
Ferie zimowe04 - 17.01.2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna01 - 06.04.2021r.
Zakończenie zajęć25.06.2021r.

- Egzamin Ośmioklasisty


Język polski
Matematyka
Język obcy
-
-
-

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


- etap pisemny -

W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:


- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


04.06.2021r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie