Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego



Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1151103
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Zamówienia publiczne



Przetarg z dnia 24 maja 2017 roku: OGŁOSZONY - ZMIENIONY dnia 31.05.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. "Równy start dla najmłodszych",
termin składania ofert upływa 02.06.2017 r. o godz. 10.00 - nieaktualny
UWAGA: zmiana terminu składania ofert: termin składania ofert upływa 6 czerwca o godz. 10.00
BZP: strona internetowa przetargu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: strona internetowa przetargu zmiany ogłoszenia




Przetarg z dnia 7 marca 2017 roku: ZAKOŃCZONY
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu "Równy start dla najmłodszych" 2 postępowanie Termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2017 r. o godz. 10.00
BZP: strona internetowa przetargu



Zapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2017 roku: ZAKOŃCZONY
Zapytanie ofertowe na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. "Równy start dla najmłodszych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.



Przetarg z dnia 13 lutego 2017 roku: UNIEWAŻNIONY
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu "Równy start dla najmłodszych"
BZP: strona internetowa przetargu



Zapytanie ofertowe z dnia 06 lutego 2017 roku: ZAKOŃCZONE
zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora projektu w ramach projektu pt. "Równy start dla najmłodszych" w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego




Przetarg z dnia 09 sierpnia 2013 roku:
Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych - ZAKOŃCZONY




Przetarg z dnia 25 września 2012 roku:
Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY




Przetarg z dnia 28 marca 2012 roku:
Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY




Przetarg z dnia 05 października 2011 roku:
Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY




Przetarg z dnia 13 lipca 2011 roku:
Remont dachu papowego wraz z remontem kominów oraz innymi robotami dekarskimi - ZAKOŃCZONY




Przetarg z dnia 05 marca 2011 roku: Dostawa artykułów żywnościowych - ZAKOŃCZONY




Przetarg z dnia 05 stycznia 2011 roku: Dostawa oleju opałowego - ZAKOŃCZONY
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie