Gimnazjum

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3239449
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

GIMNAZJUM SPECJALNE nr 4 W TCZEWIE


W ramach Gimnazjum Nr 4 działają oddziały dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz oddziały ZET, czyli zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W roku szkolnym 2014/2015 do Gimnazjum Nr 4 uczęszcza 49 uczniów.

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany podczas codziennych zajęć edukacyjnych wspomagany jest według indywidualnych potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi i rehabilitacyjnymi z zakresu terapii korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii, muzykoterapii, masażu i hydromasażu, gimnastyki korekcyjnej i zajęć na basenie.
Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna, pracownia komputerowa oraz biblioteka szkolna. W szkole uczniami zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nauczycieli i terapeutów oraz pedagog i psycholog.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie