Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3239479
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ogłoszenie o naborze do
XVIII Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
2021


W związku z trwającą pandemią COVID-19 zmuszeni jesteśmy zmienić formę naboru do tegorocznej edycji. W tym roku możliwa jest sytuacja, w której jury oceniać będzie przesłane przez Państwa nagrania przedstawień. Dlatego, prosimy, o przesłanie przygotowanych z wielką starannością, ostatecznych wersji występu scenicznego, która będzie podlegała ocenie jury, a także będzie streamowana podczas Przeglądu. Przesłanie zgłoszenie wiąże się z koniecznością podpisania przez wszystkich uczestników zgody na upublicznienie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mamy nadzieję, że możliwa będzie realizacja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych w tradycyjnej formule i we wrześniu spotkamy się w Tczewie, na gościnnej Ziemi Kociewskiej.

Tak, jak dotychczas, zespoły mogą liczyć do 10 osób niepełnosprawnych. Prezentacje mogą trwać maksymalnie 12 minut. Nie mogą mieć charakteru politycznego nie mogą zawierać "słowa mówionego", powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką.

W przypadku muzyki ważne jest, aby od wszelkich utworów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu uiszczone zostały do ZAIKSu tantiemy autorskie.

Zespół tworzyć mogą wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przy czym orzeczenie musi być ważne w terminie realizacji Przeglądu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia powinny zawierać :

  • podstawowe informacje o zespole - nazwa, macierzyste środowisko, skład zespołu- tabela poniżej. Ważne! W tabeli musi się znaleźć również informacje dotycząca opiekunów!
  • wypełnione oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych ( w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni)-wersja papierowa!
  • Kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczestników zespołów wymagane będą na dalszym etapie.
  • kontakt : adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail itp.,
  • czas i opis prezentacji,
  • Nagranie na nośniku (CD, Pendrive).
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, tel/fax 58 535 27 70,

Osoba do kontaktu: e-mail:, aleksandrabeska@poczta.onet.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021r.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj >>> zgloszenie.doc
Zgoda na przetwarzanie danych do pobrania tutaj >>> zgoda.docxProjekt finansowany przez:

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie